Czytasz: Strona główna · Aktualności · IX sesji Rady Powiatu Lubańskiego


 

IX sesji Rady Powiatu Lubańskiego 30-06-2019

Na IX sesji Rady Powiatu Lubańskiego rozpocząłem działania mające na celu choć częściowe nakreślenie prawdziwego obrazu funkcjonowania powiatu. Oficjalna wizja przedstawiana w mediach, które biorą pieniądze za tzw. obsługę medialną, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Co prawda Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania, a Rada Powiatu udzieliła absolutorium, jednak było to uzyskane tylko większością głosów, a nie wszystkimi. W raporcie o stanie powiatu nie było istotnych danych umożliwiających wywnioskowanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki.

Omówiłem jeden z tematów dyskwalifikujących zarządzanie powiatem przez aktualnego starostę. Jego polityka ostatnich lat skutecznie zdemolowała kadrowo powiat, pozbawiając komórki organizacyjne całych grup wykwalifikowanych pracowników i blokując nabór niezbędnych fachowców. Poskutkowało to błędami w realizacji przedsięwzięć, a w niektórych przypadkach wręcz brakiem możliwości w ich przeprowadzeniu.

Jako przykład można podać najważniejszy w historii powiatu projekt (według diagnozy na 3,7 mln zł.)  „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATU LUBAŃSKIEGO POPRZEZ DOPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNI” w ramach RPO WD 2014-2020. Wniosek projektowy został złożony 30 stycznia 2017 i jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w 3 placówkach powiatu. Projekt ten nie został do tej pory zrealizowany i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Spowodowane jest to brakiem odpowiedniej kadry, jak i błędnym oszacowaniem kosztów projektu. W mediach niejednokrotnie chwalono się realizacją projektu.

Przed sesją złożyłem cztery interpelacje, z których trzy dotyczą kolejnych ciekawych spraw z działalności powiatu. Te i inne będę opisywał w moich następnych relacjach.

Jeśli są Państwo zainteresowani rzeczywistym stanem naszego powiatu oraz jego poprawą, zachęcam wszystkich do śledzenia mojego profilu.

Wojciech Zembik

30.06.2019. 11:48