Czytasz: Strona główna · PISmo Lubańskie · Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ?


 

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ? 03-11-2010

Słowo partia w odniesieniu do PiS-u próbuje się skojarzyć z reżimowymi organizacjami , które oderwane od zwykłych przedstawicieli społeczeństwa służą do ich represjonowania i działania na ich szkodę broniąc interesów wąskiej grupy swoich przedstawicieli. A przecież w przypadku tej partii mamy do czynienia z organizacją , która skupia rzeszę uczciwych patriotów z uporem walczących o interesy Polski i Polaków na każdym szczeblu władzy jaki aktualnie jest w jej gestii. Kolejnym mitem jest to, że inną sprawą jest władza centralna w państwie w której to udział biorą partie polityczne a czym innym jest samorząd terytorialny. A tymczasem te dwa twory ściśle ze sobą związane funkcjonują w ramach jednego organizmu jakim jest administracja państwowa i dobrze jest jeśli cała struktura jest sprawnie koordynowana i kontrolowana zarówno z góry jak i od dołu w zakresie pracy dla interesu państwa i obywatela. Jako członek Prawa i Sprawiedliwości wiem, że zabieganie jedynie o korzyści wąskiej grupy interesów zawsze kończy się stratami dla wszystkich także dla tych , którzy pośród ubogich obywateli posiadają stosunkowo dużo. Jedynie równoprawny rozwój wszystkich regionów grup społecznych, i jednostek stanowi podstawę dla osiągnięcia celu jakim jest dostatnie państwo a w nim bogaci obywatele. Prawo i Sprawiedliwość w swoich założeniach programowych dla samorządów ma rozwój rodzimych firm ale firmy te mają mieć możliwość dynamicznego rozwoju do formatu europejskiego i światowego a nie pozostawać przymusowo na poziomie wszędzie wymienianych małych firm, dopiero to daje miejsca pracy i właściwy dochód dla kasy gminy, powiatu i państwa. Tylko Prawo Sprawiedliwość otwarcie mówi o roli samorządów w podziale dochodu narodowego ,o konieczności ich wzmocnienia zwłaszcza finansowego w zakresie zlecanych zadań.

Prywatyzacja w pojęciu polityków PiS to sprzedaż majątku narodowego ale za godziwą cenę i tylko wtedy gdy rzeczywiście jest to jedyny sposób jego utrzymania na odpowiednim poziomie. Nie ma przyzwolenia na rozdawanie naszego majątku za darmo i pozbywanie się zasobów decydujących o bezpieczeństwie i zdrowiu mieszkańców. Dziś już jest jasne, że wybór odpowiednich władz samorządowych decyduje o rozwoju gminy czy powiatu na wiele lat. Ważnym jest aby te władze kierowały się zasadami uczciwości, kompetencji, bez pobłażania częstym patologiom władzy w postaci nepotyzmu, arogancji i korupcji co skutecznie ogranicza pozytywne efekty działań wszystkich mieszkańców gminy.

Głos oddany na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości to głos za dynamicznym rozwojem twojego miasta, gminy i powiatu – rozwojem na uczciwych zasadach, który jest udziałem wszystkich mieszkańców.

Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na Powiat Lubański
Wojciech Zembik

03.11.2010. 00:05