Czytasz: Strona główna · PISmo Lubańskie · Odpowiedź na list otwarty.


 

Odpowiedź na list otwarty. 03-11-2009

W związku z listem otwartym do Społeczeństwa Powiatu Lubańskiego autorstwa pana doktora Jarosława Mączyńskiego – byłego prezesa Łużyckiego Centrum Medycznego jesteśmy zmuszeni do odparcia kolejnego medialnego ataku na zarząd spółki ŁCM i zarząd powiatu lubańskiego. W liście pana doktora przewija się konsekwentnie demoniczna i wszechwładna postać pani Ewy Gutek, która jako zwykła pielęgniarka zrobiła panu Mączyńskiemu i pozostałym panom doktorom niespodziewany numer torpedując ich plany prywatyzacji lubańskiego szpitala co według tej inteligentnej grupy osób zdarzyć się nie miało prawa. W liście została przez pana Jarosława Mączyńskiego przedstawiona cała historia rzekomo zbawiennego przekształcania szpitala w spółkę i teoria poświęcania się dla dobra pacjentów. W całym tragicznym zamieszaniu spowodowanym tym siłowym przekształceniem, którego dokonano za wszelką cenę wszyscy uczestnicy z pewnością czują się bohaterami a wiele osób poniosło rzeczywiste straty. Tylko, że reżyserem tych wydarzeń był pan doktor Jarosław Mączyński, który autentyczne poświęcenie wykorzystywał do własnych celów.

Postanowiono zastosować najmniej korzystne dla powiatu lubańskiego rozwiązanie, które na dzień dzisiejszy skutkuje nie tylko gigantycznym długiem (powiat to także szkoły, drogi, pomoc społeczna itd.) ale wyjątkowo skomplikowaną sytuacją prawną i budżetową.

Najgorszym spadkiem po poprzedniej kadencji samorządowej jest podział społeczeństwa, którego grupy świadomie i wyjątkowo brutalnie antagonizowane do dnia dzisiejszego żywią do siebie uczucie nienawiści a sprawcy tego stanu rzeczy do dziś wmawiają nam kłamstwa aby zagłuszyć własne sumienie.

Zwolnienia pracowników zawsze były wyjątkowo delikatną materią w zarządzaniu dlatego tamtych kroków nie usprawiedliwia żadna rzeczywista a tym bardziej wykreowana sytuacja.

List otwarty pana Jarosława Mączyńskiego zawiera dużo informacji mających przykryć prawdę i cel jakim było wykupienie za marne pieniądze zlikwidowanej spółki ŁCM przez spółkę ASTUR, która powstała w czerwcu 2006 roku.
Wcześniej powiat przekazał spółce ŁCM wszystkie nieruchomości po wartości księgowej wielokrotnie niższej w stosunku do rynkowej.
Zarząd Powiatu Lubańskiego jako Zgromadzenie Wspólników ŁCM miał od początku kadencji podstawowy cel jakim było kontrolowanie pracy zarządu spółki, który jednoosobowo podejmował wszystkie decyzje prowadzące do nieuchronnej likwidacji ŁCM.
Jednocześnie aktualny Zarząd Powiatu Lubańskiego był nieustannie szantażowany przez grupę pracowników związanych z panem doktorem Mączyńskim, którzy grozili wypowiedzeniami i paraliżem pracy szpitala w momencie podjęcia przez zarząd decyzji niezgodnych z ich oczekiwaniem. Ta grupa pracowników stosując metody kłamstwa i sabotażu podejmowała i do dziś podejmuje praktyczne działania mające na celu całkowitą dezorganizacje pracy szpitala. Spektakularnym przykładem było złożenie wypowiedzeń przez lekarzy skoordynowane z próbą odwołania pani Ewy Gutek z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Lubańskiego. Jeżeli do złożenia wypowiedzeń zmusiła lekarzy pani Ewa Gutek a nie podstępna manipulacja pana doktora Mączyńskiego wraz z lubańskimi środowiskami SLD to tak silna osobowość jest bardzo cennym nabytkiem dla władz powiatu. Chamstwo i pogarda dla starosty i całego zarządu była obecna na każdym spotkaniu z grupą współpracowników byłego prezesa a słowne spięcie członka zarządu Stanisława Matkowskiego z doktorem Wroneckim natychmiast poskutkowało przerwaniem zabiegów operacyjnych i koniecznością zakupu nowego sprzętu anestezjologicznego bo dotychczas używany w jednym momencie przestał spełniać normy. Inne przykłady sabotażu to próba wywiezienia noża do koagulacji, obietnica doktora Trenta o kontynuowaniu pracy a po złożeniu wypowiedzenia natychmiastowe doniesienie do konsultanta wojewódzkiego o braku obsady na ortopedii i próba zabrania kontraktu do Bogatyni. Wobec powyższych i innych faktów oraz dalszej współpracy niektórych pracowników ŁCM z grupą dywersantów może zachodzić konieczność ich zwolnienia ale będą to przypadki do udowodnienia. Natomiast są osoby, które swoją pracą i brakiem udziału w tym zamieszaniu stanowią dowód czystej polityki kadrowej obecnego prezesa. Prezes Krzysztof Konopka udowodnił, że ekipę doktora Mączyńskiego można zamienić na grupę lekarzy, którzy są osobami nie tylko na wysokim poziomie intelektualnym ale i moralnym, są otwarci na interes pacjenta, spółki ŁCM i całego środowiska medycznego. Najtrudniejszy okres jakim był lipiec 2007 kiedy lekarze po złożeniu wypowiedzeń wyhamowali pracę placówki podejmując jednocześnie akcję szykanowania lekarzy, którzy potencjalnie mogliby zostać przyjęci na ich miejsce. To mamy za sobą ale pozostała spółka z trudną sytuacją finansową, którą opanował pan prezes Konopka z wąską grupą współpracowników, którzy nie licząc własnego czasu analizują ekonomiczną sferę funkcjonowania ŁCM dzięki nim możemy dziś udowodnić, że spółka nigdy się nie bilansowała a duże dochody przynosiła wąskiej grupie lekarzy i potencjalnie firmom które mają z ŁCM umowy między innymi na dostawę RTG i informatyzację których to koszt jest dla spółki ogromnym i niczym z punktu widzenia ekonomicznego nie uzasadnionym obciążeniem. Te same procedury można realizować sprzętem takim samym a kilkakrotnie tańszym bądź nabytym na innych zasadach. Pan doktor Mączyński powinien skończyć z medialnym i męczącym wszystkich mieszkańców powiatu bełkotem i wyjechać najlepiej za granicę bo wszystkie samorządy w Polsce są świadome, że pojawienie się na ich terenie jego osoby lub kogokolwiek z jego otoczenia grozi próbą dzikiej prywatyzacji obiektów szpitalnych, konfliktami społecznymi i dezorganizacją służby zdrowia.
Mając właściwą kontrolę nad zarządem spółki w postaci profesjonalnej rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników oraz zaangażowany zarząd i pracowników, którzy bynajmniej nie eksperymentują jak zasugerowano w liście otwartym możemy spodziewać się systematycznego rozwoju szpitala lubańskiego w postaci ŁCM, gdzie zostaną uruchomione wszelkie możliwe działalności medyczne w formach najbardziej korzystnych dla pacjentów i rozwoju spółki oraz powiatu lubańskiego.
O nowych formach lecznictwa zobowiązujemy się systematycznie informować mieszkańców powiatu lubańskiego. Na początek postanowiliśmy uporządkować nieistniejącą do tej pory współpracę z POZ-etami . Ten kolejny konflikt z lekarzami rodzinnymi jaki był wygenerowany przez byłego prezesa musimy zamienić w korzystną dla wszystkich współpracę a spotkanie prezesa Krzysztofa Konopki i wicestarosty Wojciecha Zembika z przedstawicielami tego naszego przecież środowiska lekarskiego zaowocuje dla pacjentów tańszymi i wykonywanymi na miejscu badaniami. Jeśli pan doktor Mączyński pragnie uniezależnić się od polityków to polecamy zakupienie działki budowlanej i wybudowanie własnej kliniki za własne bądź pożyczone pieniądze i prowadzenie działalności na własny (a nie mieszkańców powiatu lubańskiego) rachunek w czym na terenie naszego powiatu chętnie mu pomożemy i czego wszyscy serdecznie życzymy.

Wicestarosta Powiatu Lubańskiego
Wojciech Zembik

03.11.2009. 12:26