Teresa Zembik – kandydatka do Sejmu RP 19-09-2019Teresa Zembik – kandydatka do Sejmu RP

Lat 57, urodzona w Lubaniu. Mężatka, troje dzieci i dwie wnuczki. Do osiemnastego roku życia mieszkanka Siekierczyna. Nauczycielka informatyki, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. 

Absolwentka lubańskiego LO. Wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra ekonomii zdobyła na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz resocjalizacji w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. 

W marcu 2018r. została po raz piąty przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu. 
Jest członkiem Zarządu Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
w Jeleniej Górze. Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji. Od siedemnastu lat jest aktywnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 

Sprawdzona jako osoba walcząca o interesy osób pokrzywdzonych i wykluczonych. Wrażliwa na problemy mieszkańców małych miejscowości, skuteczna w działaniu. 

Wykorzystajmy wielką szansę dla Polski!
Wybierzmy Prawo i Sprawiedliwość!Podpisy pod zdjęciami:

Wizyta Prezydenta RP w Lubaniu – 6. września 2018.
Konwencja PiS w Legnicy – 15. września 2019.
19.09.2019. 21:30

IX sesji Rady Powiatu Lubańskiego 30-06-2019

Na IX sesji Rady Powiatu Lubańskiego rozpocząłem działania mające na celu choć częściowe nakreślenie prawdziwego obrazu funkcjonowania powiatu. Oficjalna wizja przedstawiana w mediach, które biorą pieniądze za tzw. obsługę medialną, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Co prawda Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania, a Rada Powiatu udzieliła absolutorium, jednak było to uzyskane tylko większością głosów, a nie wszystkimi. W raporcie o stanie powiatu nie było istotnych danych umożliwiających wywnioskowanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki.

Omówiłem jeden z tematów dyskwalifikujących zarządzanie powiatem przez aktualnego starostę. Jego polityka ostatnich lat skutecznie zdemolowała kadrowo powiat, pozbawiając komórki organizacyjne całych grup wykwalifikowanych pracowników i blokując nabór niezbędnych fachowców. Poskutkowało to błędami w realizacji przedsięwzięć, a w niektórych przypadkach wręcz brakiem możliwości w ich przeprowadzeniu.

Jako przykład można podać najważniejszy w historii powiatu projekt (według diagnozy na 3,7 mln zł.)  „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POWIATU LUBAŃSKIEGO POPRZEZ DOPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNI” w ramach RPO WD 2014-2020. Wniosek projektowy został złożony 30 stycznia 2017 i jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w 3 placówkach powiatu. Projekt ten nie został do tej pory zrealizowany i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Spowodowane jest to brakiem odpowiedniej kadry, jak i błędnym oszacowaniem kosztów projektu. W mediach niejednokrotnie chwalono się realizacją projektu.

Przed sesją złożyłem cztery interpelacje, z których trzy dotyczą kolejnych ciekawych spraw z działalności powiatu. Te i inne będę opisywał w moich następnych relacjach.

Jeśli są Państwo zainteresowani rzeczywistym stanem naszego powiatu oraz jego poprawą, zachęcam wszystkich do śledzenia mojego profilu.

Wojciech Zembik

30.06.2019. 11:48

Życzenia Wielkanocne od Przewodniczącego Zarządu PIS w Lubaniu 20-04-201920.04.2019. 14:18

Życzenia Wielkanocne od Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Teresy Zembik 20-04-2019


20.04.2019. 14:13

Linie kolejowe inicjatywa uchwałodawcza 02-04-2019

Radni koalicji rządzącej (Bezpartyjni Samorządowcy oraz PiS) Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą pilotażowej realizacji programu „Kolej plus” na Dolnym Śląsku. W czwartek 28 marca 2019 na VI sesji Sejmik WD podjął stosowną uchwałę w sprawie udziału województwa dolnośląskiego w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.
Jeśli Rząd wyrazi na to zgodę to już w najbliższym czasie rozpoczniemy prace remontowe na ponad 270 kilometrach nieczynnych linii kolejowych. Realizacja tych przedsięwzięć umożliwi obsługę transportem kolejowym najbardziej izolowanych komunikacyjnie obszarów województwa w tym stolic trzech powiatów oraz umożliwi dojazd do obszarów atrakcyjnych turystycznie w naszym województwie w tym do dwóch parków narodowych i dwóch uzdrowisk oraz zabytków o statusie pomników historii.
Między innymi za priorytetowe uznajemy rewitalizację infrastruktury kolejowej łączącej bezpośrednio Legnicę z powiatem złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, jeleniogórskim i miastem Jelenia Góra, zapewniając bezpośredni dojazd do miast : Złotoryja, Lwówek Śląski, Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski, Mirsk, Świeradów Zdrój, Mysłakowice, Karpacz a także do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Gór Izerskich, w tym realizację przewidzianego w programie ciągu linii kolejowych Legnica-Złotoryja-Lwówek Śląski –Jelenia Góra/Świeradów Zdrój.

Więcej informacji w załącznikach:
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.
Załącznik 4.

02.04.2019. 15:50